{"total":403,"stores":[{"name":" CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN LÂM HÀ NỘI","web_address":" Số 587 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14895.253421634405!2d105.811429!3d21.04015285!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab19e6fde2d7%3A0xa7f56fcc680a541e!2zNTg3IEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIELGsOG7n2ksIEJhIMSQw6xuaCwgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1535166998595","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"},{"name":" Văn phòng giao dịch","web_address":" Phòng 2401 nhà C2 đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.094013771985!2d105.78444421457014!3d21.06890698597662!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aad15f6fe4f9%3A0x71ae8682e01e798d!2zVMOyYSBOaMOgIEMyIFh1w6JuIMSQ4buJbmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1538121669231","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}]}